© 2000-2007 Viktoria Barkova mail: viktoria@barkova.net  illustrations Eduard Drobitskiy